Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Konzultačné spoločnosti

QSCert je nezávislý certifikačný orgán manažérskych systémov, ktorý na základe platných medzinárodných pravidiel (normy ISO/IEC 17021), nesmie vykonávať a v skutočnosti ani nevykonáva poradenskú činnosť. QSCert pri svojej činnosti spolupracuje s viacerými konzultačnými (poradenskými) firmami, ktoré sa špecializujú na jednotlivé oblasti manažérskych systémov a vedie s týmito firmami odbornú diskusiu v snahe čo najviac zjednotiť náhľad konzultantov aj audítorov na výklad jednotlivých požiadaviek predmetných noriem (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ...).

V prípade Vášho záujmu o poskytovanie poradenstva v oblasti manažérskych systémov Vám QSCert vie odporučiť kritériá a postup pre výber vhodnej konzultačnej firmy