Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

 

Test kvality servisných partnerov ŠKODA

 

Ponúkame Vám výhodnú účasť  pri testovaní kvality práce značkových servisov Škoda v spolupráci s importérom ŠKODA AUTO Slovensko a možnosť prispieť tak k zlepšeniu servisných služieb.

 

Pri výkone testu sa presvedčíte, či na vašom vozidle boli vykonané úkony predpísané v rámci servisnej prehliadky. Benefitom za vašu účasť je finančná odmena vo výške 100 EUR.

 

Účasť na realizácii testu je podmienená splnením nasledovných požiadaviek:

 

 • Blíži sa termín vašej pravidelnej servisnej prehliadky (nielen výmena oleja)
 • Vyplnená servisná knižka (predchádzajúce servisné prehliadky)
 • Vek vozidla neprevyšuje 6 rokov
 • Vozidla zodpovedá sériovému prevedeniu

 

Vaša spolupráca spočíva vo vyplnení dotazníka, ktorého obsah mapuje priebeh servisnej prehliadky vrátane hodnotenia prístupu zástupcu servisu. Dotazník bude vypĺňaný formou jednoduchých odpovedí typu „áno/nie“. Pred testom pracovník spoločnosti QSCert skontroluje vozidlo a pripraví ho na test podľa stanovených podmienok z rozsahu servisnej prehliadky. Po ukončení servisnej prehliadky v servisnom stredisku preverí, či bol dodržaný predpísaný rozsah servisnej prehliadky.

Zdôrazňujeme, že po celú dobu našej vzájomnej spolupráce je vozidlo pod vašou kontrolou. Vzhľadom na dôveryhodnosť výsledkov upozorňujeme, že test je až do vyhodnotenia technickej časti vykonávaný bez vedomia kontrolovaného autorizovaného servisu Škoda. V prípade jeho prezradenia stráca zákazník nárok na vyplatenie finančnej odmeny. Ak sa rozhodnete využiť našu ponuku, kontaktujte nás, prosím ešte pred objednaním sa na servisnú prehliadku.

 

Zdôrazňujeme, že po celú dobu našej vzájomnej spolupráce je vozidlo pod vašou kontrolou. Vzhľadom na dôveryhodnosť výsledkov upozorňujeme, že test je až do vyhodnotenia technickej časti vykonávaný bez vedomia kontrolovaného autorizovaného servisu Škoda. V prípade jeho prezradenia stráca zákazník nárok na vyplatenie finančnej odmeny. Ak sa rozhodnete využiť našu ponuku, kontaktujte nás, prosím ešte pred objednaním sa na servisnú prehliadku.

  

V prípade podrobnejších informácií nás neváhajte kontaktovať na tel. +421 45 54 00 717, mobile +421 905 977 200 alebo e-mailom na qscert@qscert.sk

 

Detailný organizačný postup pre teste kvality:

 

 • Vyplňte registračný formulár alebo nás kontaktujte
 • Neobjednávajte sa na servisnú prehliadku, v úvodnej komunikácii vám objasníme presný postup
 • Objednáte si telefonicky termín servisnej prehliadky v autorizovanom servise
 • Pred dohodnutým termínom pristavíte vozidlo na mesto, ktoré  si dohodnete s našim pracovníkom. Skontrolujte vozidlo a pripravte ho na test podľa stanovených podmienok z rozsahu servisnej prehliadky.
 • Absolvujete servisnú prehliadku
 • Po jej skončení náš pracovník preverí, či bol dodržaný predpísaný rozsah servisnej prehliadky
 • Po servisnej prehliadke a vyplnení dotazníka zameraného na komunikáciu so zákazníkom dostanete za spoluprácu dohodnutú finančnú odmenu
 • Zdržíme Vás maximálne hodinu pred servisnou prehliadkou a cca 30 minút po nej

  

Informácie o teste kvality sú zverejnené aj na webovej stránke importéra vozidiel ŠKODA.

Test servisu ŠKODA

 

1. Udaje o majitelovi / drzitelovi vodidla:

 
 
 
 

2. Udaje o vozidle (Vyplne podla "osvedcenia o evidencii")

 
 
 
 
 

Zaslaním týchto údajov udeľujete súhlas na spracovanie osobných údajov pre účel vykonania Testu kvality servisných partnerov ŠKODA v rokoch 2017 – 2018.

Súhlas možno kedykoľvek písomne odvolať doručením odvolania súhlasu na e-mail qscert@qscert.sk