Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Revízie na dráhach

QSCert vlastní oprávnenie od Dopravného úradu SR  na vykonávanie revízií určených technických zariadení elektrických na železničných a mestských dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach.

  

Oprávnenie sa týka nasledovných určených technických zariadení:

a) E1 – Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia,

b) E2 – Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane,

c) E3 – Trakčné napájacie a spínacie stanice,

d) E4 – Trakčné vedenie železničných dráh,

e) E4a – Trakčné vedenie električkových a trolejbusových dráh, prívodná koľajnica metra,

f)  E5 – Elektrické zariadenia napájané z trakčného vedenia,

g) E6 – Elektrické zariadenia dráhových vozidiel vrátane železničných vozňov,

h) E6a – Elektrické zariadenia dráhových vozidiel – traťových mechanizmov,

i)  E7 – Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia,

j)  E9 – Náhradné zdroje elektriny na prevádzkovanie dráhy,

k) E10 – Skúšobne elektrických zariadení dráh,

l) E11 – Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,

m) E12 – Zariadenia na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov,

n) E13 – Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, výbušných plynných atmosfér (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny.

  

   

V prípade záujmu o vypracovanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom mailu alebo telefonicky: Kontakt, QSCert