Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Posudzovanie zhody stavebných výrobkov

Certifikačný orgán QSCert® vykonáva v spolupráci s notifikovanou osobou činnosti v oblasti posudzovania zhody stavebných výrobkov. Výsledkom týchto činností je oprávnenie na používanie značky CE v súlade s legislatívou EU (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011).

 

Okruhy stavebných výrobkov, v ktorých QSCert zabezpečuje posudzovanie zhody:

 

-        Kamenivo

-        Cementy, vápna

-        Asfalt

-        Prefabrikované výrobky

-        Murovacie prvky

-        Prísady do betónu a mált

-        Konštrukčné kovové stavebné diely, prierezy, profily

-        Zvárané materiály

 

V prípade záujmu o viac informácií a o vypracovanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.