Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti - whistleblowing

Nezabudli ste na splnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 307/2014 Z. z.?

 

Dňa 1.1.2015 vstúpil do platnosti zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (tzv. whistleblowing). Zákon ukladá povinnosť pre všetky podniky nad 50 zamestnancov ako aj pre všetky orgány verejnej moci a organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti bez ohľadu na počet zamestnancov vytvoriť vnútorný systém a internú dokumentáciu na vybavovanie podnetov zamestnancov ohľadom protispoločenskej činnosti (najneskôr do 1.7.2015).

Za nesplnenie uvedenej povinnosti môže byť uložená pokuta do výšky 20 000 Eur.

 

QSCert Vám ponúka pomoc pri splnení všetkých uvedených povinností v sume od 250,- Eur bez DPH + cestovné náklady.

V prípade záujmu o viac informácií nás neváhajte kontaktovať.