Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

GDPR - „General Data Protection Regulation" - ochrana osobných údajov

BEZPEČNOSTNÁ DOKUMENTÁCIA A PROJEKT NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

GDPR (General Data Protection Regulation) je skratka pre Nariadenie EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov, ktoré je prijaté Európskym parlamentom a Radou (EÚ). V súvislosti s týmto nariadením došlo k zmene pôvodného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a dňa 30.1.2018 vstúpil do platnosti nový zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čím vzniknú prevádzkovateľom nové povinnosti, ktoré je potrebné splniť do 25. mája 2018.

 

Ponúkame Vám:

 

  • audit súčasného stavu ochrany osobných údajov voči GDPR
  • odborné poradenstvo s novým nariadením
  • vypracovanie/ prepracovanie potrebnej dokumentácie 
  • poskytnutie služby Data Protection Officer (DPO) = „zodpovedná osoba“ pre GDPR
  • súčinnosť pri prechode na nové nariadenie GDPR
  • školenia Data Protection Officer (DPO) pre GDPR

 

Bezpečnostnú dokumentáciu ako aj ostatnú príslušnú dokumentáciu Vám vypracujeme na mieru.

  

Verím, že Vás naša ponuka oslovila. Zašlite nám prosím vyplnený formulár na mail qscert@qscert.sk a spätne Vám odošleme cenovú ponuku.