Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Zmeny vydaných certifikátov

Rozšírenie oblasti platnosti certifikátu alebo doplnenie certifikovaných lokalít

 

Pre rozšírenie oblasti platnosti certifikátu alebo doplnenie certifikovaných lokalít je potrebná písomná žiadosť certifikovanej organizácie. Následne sa vykoná a zdokumentuje posúdenie plnenia požiadaviek v rozširovanej oblasti. Rozšírenie oblasti platnosti certifikátu alebo doplnenie certifikovaných lokalít sa vykonáva vydaním nového certifikátu. Lehota platnosti nového certifikátu je rovnaká ako na pôvodnom certifikáte.

 

 

Zúženie oblasti platnosti certifikátu alebo doplnenie certifikovaných lokalít

 

Zúženie oblasti platnosti certifikátu alebo odobratie certifikovaných lokalít môže byť vykonané na základe výsledku kontrolného/mimoriadneho kontrolného auditu alebo na základe písomnej žiadosti certifikovanej organizácie. Zúženie oblasti platnosti certifikátu alebo odobratie certifikovaných lokalít sa vykonáva vydaním nového certifikátu. Lehota platnosti nového certifikátu je rovnaká ako na pôvodnom certifikáte.