Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

ISO 9001

Na organizácie je kladený čoraz väčší dôraz zo strany zákazníkov a štátnych inštitúcií zameraný na kvalitu výrobkov a služieb. Manažéri organizácií sú nútení zaoberať sa kvalitou a stabilitou svojich procesov, ich riadením a neustálym zlepšovaním, aby boli schopní uspokojovať potreby zákazníkov za primeranú cenu. Jedným zo základných manažérskych nástrojov na zabezpečenie a dosiahnutie kvality a vyššie uvedených zásad je systém manažérstva kvality (SMK) podľa normy ISO 9001.


Zavedenie a certifikácia systému manažérstva kvality ISO prináša výhody vo viacerých oblastiach:

 

Ekonomické prínosy:

  • znižovanie nákladov na (ne)kvalitu
  • zníženie počtu reklamácií a sťažností zákazníkov
  • možnosť účasti vo verejných súťažiach

 

Prínosy pre vedenie organizácie:

  • zlepšenie celkového riadenia organizácie – „procesy pod kontrolou"
  • presné zadefinovanie zodpovedností a právomocí
  • poriadok vo firme (v organizácii)
  • vybudovanie firemnej kultúry

 

Public relations:

  • zlepšenie image podniku
  • dôkaz serióznosti organizácie

 

Norma ISO 9001 poskytuje návod na vybudovanie a udržiavanie fungujúceho systému manažérstva kvality. Certifikovaná organizácia je oprávnená pre certifikované oblasti používať certifikačnú

známku. Zásady pre používanie certifikačnej známky QSCert

 

VZOR: Certifikát ISO 9001        Certifikačná známka ISO 9001

         VZOR: Certifikát ISO 9001      Certifikačná známka ISO 9001

 

 

V prípade Vášho záujmu o certifikáciu kliknite prosím sem.