Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

ISO 50001

    ISO 50001

 

Majitelia a manažéri všetkých druhov a veľkostí organizácií sa zamýšľajú nad znižovaním nákladov svojich činností. Významný podiel nákladov predstavujú náklady na energie (spotreba tepla, elektriny, palív).

 

Systém energetického manažérstva (SEGM) predstavuje účinný nástroj pre všetky typy organizácií na efektívne riadenie a zmenu situácie v oblasti spotreby energie. Implementovaním tohto systému sa energetický manažment stane integrálnou súčasťou organizačných štruktúr spoločností.

Zavedenie a certifikácia systému energetického manažérstva prináša výhody vo viacerých oblastiach:

 

Ekonomické prínosy:

  • zlepšenie energetickej efektívnosti
  • zníženie energetickej náročnosti procesov
  • zvýšenie konkurencieschopnosti

Prínosy pre vedenie organizácie:

  •  nástroj pre získanie údajov potrebných pre plánovanie a vytýčenie cieľov
  • zvýšenie morálky organizácie vo vzťahu k spotrebe energie

 

V medzinárodnom rozmere je kľúčovou normou pre zavedenie SEGM a jeho certifikáciu ISO 50001 Systémy energetického manažérstva. Požiadavky s návodom na použitie

Norma predstavuje účinný nástroj na efektívne riadenie v oblasti spotreby energií vrátane kľúčových požiadaviek, ktoré organizácia musí splniť, aby od certifikačného orgánu získala certifikát. Certifikovaná organizácia je oprávnená pre certifikované oblasti používať certifikačnú známku. Zásady pre používanie certifikačnej známky QSCert

 

certifikácia ISO 50001                           Certifikačná známka EN 16001

  VZOR: Certifikát ISO 50001                           Certifikačná známka ISO 50001

 

 

V prípade Vášho záujmu o certifikáciu kliknite prosím sem.