Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

ISO 45001

Informácie o novej verzii normy ISO 45001:2018 - kliknite sem

 

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci má dôležitý humánny aspekt, ktorý prezentuje kultúrnu a spoločenskú úroveň organizácie. Účelom systému manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001:2018 je poskytnúť podporu pre riešenie rizík a príležitostí BOZP, s cieľom predchádzať pracovným úrazom a chorobám z povolania. Norma ISO 45001:2018 nahrádza v plnom rozsahu normu BS OHSAS 18001:2007 a jej štruktúra je zhodná s normou ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

Zavedenie a certifikácia systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prináša výhody vo viacerých oblastiach:

 

 Ekonomické prínosy:

 • optimalizáciu pracovného procesu, s pozitívnym ekonomickým efektom
 • minimalizácia poplatkov a pokút v oblasti BOZP
 •  

Prínosy pre vedenie organizácie:

 • predchádzanie pracovným úrazom a chorobám z povolania
 • riadenie rizík a neustále zlepšovanie výkonnosti BOZP
 • zdraví a spokojní pracovníci
 • plnenie záväzných predpisov v oblasti BOZP
 • kontrola kvality externe poskytovaných služieb dodávateľov BTS a PZS
 •  

 Vzťahy so zamestnancami:

 • zabezpečenie bezpečných a zdravých pracovísk
 • zlepšovanie komunikácie a spoluúčasti pracovníkov v oblasti BOZP   
 • zvýšenie spokojnosti a lojality pracovníkov

Norma ISO 45001 poskytuje návod na vybudovanie a udržiavanie fungujúceho systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Certifikovaná organizácia je oprávnená pre certifikované oblasti používať certifikačnú známku. Zásady pre používanie certifikačnej známky QSCert

  

VZOR: Certifikát ISO 45001        Certifikačná známka ISO 45001

         VZOR: Certifikát ISO 45001      Certifikačná známka ISO 45001

 

 

V prípade Vášho záujmu o certifikáciu kliknite prosím sem.