Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

ISO 3834

Procesy zvárania sú využívané v rôznych priemyselných odvetviach. V strojárenstve (dopravné prostriedky, poľnohospodárske zariadenia, tlakové nádoby,...), v stavebníctve (oceľové konštrukcie, mosty,...) a čiastočne v iných odvetviach (napr. hutníctvo, energetika, spracovateľský priemysel).

Kvalitu zváracích procesov nemožno overiť jednoduchým spôsobom, preto sa považujú za špeciálne procesy, tak ako ich uvádza norma ISO 9001. Séria noriem ISO 3834 nenahrádza ISO 9001, ale predstavuje nástroj na jej používanie pre procesy zvárania. Dôraz je kladený na kvalifikáciu pracovníkov, používané zariadenia, postupy a záznamy zvárania.

 

ISO 3834

 

Séria noriem ISO 3834 poskytuje návod na vybudovanie a udržiavanie fungujúceho systému manažérstva kvality tavného zvárania kovových materiálov.

Certifikácia je vykonávaná spoločne s normou ISO 9001. Certifikovaná organizácia je oprávnená pre certifikované oblasti používať certifikačnú známku. Zásady pre používanie certifikačnej známky QSCert

 

VZOR: Certifikát ISO 9001 v spojení s ISO 3834                           Certifikačná známka ISO 3834

VZOR: Certifikát ISO 9001 v spojení s ISO 3834            Certifikačná známka ISO 3834

 

 

V prípade Vášho záujmu o certifikáciu kliknite prosím sem a zároveň vyplňte "Doplňujúce informácie k žiadosti o certifikáciu ISO 3834" Zásady pre používanie certifikačnej známky QSCert