Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

ISO 37001

Korupcia je negatívny spoločenský jav, ktorý znižuje tempo hospodárskeho rastu a zároveň zvyšuje náklady. Vo verejnosti je tiež vnímaná ako jeden zo základných etických problémov. Je preto výzvou pre všetky druhy organizácií vo verejnom ako aj súkromnom sektore prijať efektívne opatrenia na jej elimináciu. Výborným a uceleným nástrojom na realizáciu tohto cieľa je systém antikorupčného manažérstva podľa normy ISO 37001.

 

Zavedenie a certifikácia systému antikorupčného manažérstva podľa ISO 37001 prináša nasledovné benefity:

-          systematické hodnotenie rizík korupcie a ich následná eliminácia

-          finančné úspory

-          zvýšenie reputácie organizácie smerom navonok

-          zlepšenie vnímania organizácie zamestnancami

-          možnosť porovnať zavedené antikorupčné opatrenia s medzinárodnými štandardmi

 

Kľúčové aspekty normy ISO 37001

-          antikorupčná politika

-          analýza rizík korupcie

-          vzdelávanie a interná komunikácia o téme korupcia

-          preverovanie partnerov

-          rozdelenie rozhodovacích právomocí

-          dary a pohostinnosť

-          úplatky

-          opatrenia umožňujúce upozorniť na korupciu

-          postupy vyšetrovania korupcie a disciplinárne konanie

-          interné audity

-          preskúmanie a zlepšovanie antikorupčného systému

 

 

VZOR: Certifikát ISO 37001                            Certifikačná známka ISO 37001         

  VZOR: Certifikát ISO 37001                          Certifikačná známka ISO 37001   

 

V prípade Vášho záujmu o certifikáciu kliknite prosím sem.