Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

FSSC 22000

Združenie GFSI (The Global Food Safety Initiative) v roku 2010 schválilo schému FSSC 22000 (pozri: Press release GFSI - 23rd February 2010 - Paris, France), ako rovnocennú alternatívu k už existujúcim schémam IFS alebo BRC. GFSI je celosvetové združenie obchodných reťazcov, výrobcov a poskytovateľov služieb v potravinárstve združujúce významné firmy, ako napríklad METRO GROUP, CARREFOUR, ROYAL AHOLD, DANONE, COCA-COLA, KRAFT FOODS a pod.

Schéma manažérstva bezpečnosti potravín podľa FSSC 22000 je založená na medzinárodnej norme ISO 22000, čo zaručuje vysokú medzinárodnú akceptáciu a dynamiku rozšírenia certifikácie v celosvetovom meradle.

Podľa schémy FSSC 22000 sa môžu certifikovať:

a) výrobcovia potravín – schému FSSC 22000 (výroba) tvoria normy: ISO 22000 + ISO/TS 22002-1

 

b) výrobcovia obalov pre potraviny – schému FSSC 22000 (obaly) tvoria normy: ISO 22000 + ISO/TS 22002-4

 

c) maloobchody a veľkoobchody s potravinami (supermarkety, hypermarkety, potraviny, pekárne, mäsiarne,...) – schému FSSC 22000 (obchod) tvoria normy: ISO 22000 + BSI/PAS 221

 

d) poskytovatelia prepravných a skladovacích služieb pre potraviny – schému FSSC 22000 (logistika) tvoria normy: ISO 22000 + NEN/NTA 8069

 

e) poskytovatelia verejného stravovania – schému FSSC 22000 (catering) tvoria normy: ISO 22000 + ISO/TS 22002-2

 

FSSC 22000 má oproti schémam IFS alebo BRC nasledovné výhody:

 • nižšie poplatky vlastníkovi schémy, ktoré sú premietnuté do ceny certifikácie
 • platnosť certifikátu 3 roky
 • jednoduchá implementácia pre držiteľov ISO certifikátov (spoločné požiadavky)
 • nie sú K.O. požiadavky
 • kompatibilita s inými ISO normami (napr. ISO 9001, ISO 14001), preto je možné vykonávať audity spoločne
 • vyššia medzinárodná akceptácia – pre akreditáciu certifikačných orgánov sa využíva medzinárodná sieť štátnych akreditačných orgánov

 

Certifikáty FSSC 22000 sú uznávané aj obchodnými reťazcami a veľkými výrobcami v Slovenskej republike.

QSCert sa radí medzi prvé certifikačné orgány na svete, ktoré získali licenciu na certifikovanie tejto schémy.

Ponúkame Vám naše služby za výhodné ceny.

Viac podrobných informácií môžete získať aj na školení FSSC 22000, pre viac info kliknite tu

Certifikovaná organizácia je oprávnená pre certifikované oblasti používať certifikačnú známku. Zásady pre používanie certifikačnej známky QSCert

 

                   Certifikačná známka FSSC 22000

    VZOR: Certifikát FSSC 22000        Certifikačná známka FSSC 22000     

 

 

V prípade Vášho záujmu o certifikáciu kliknite prosím sem.

 

Zmena schémy systému manažérstva bezpečnosti potravín FSSC 22000 na ver.5

 

V máji 2019 bola vydaná schéma FSSC 22000 ver.5, ktorá nahrádza FSSC 22000 ver.4.1. Zmenená schéma zahŕňa ISO 22000:2018 a FSSC 22000 Scheme version 5 / May 2019. Od 01.01.2020 vykonáva QSCert certifikačné, recertifikačné a kontrolné audity len podľa FSSC 22000 ver.5..

Certifikované organizácie by mali prispôsobiť svoj systém manažérstva bezpečnosti potravín požiadavkám FSSC 22000 ver.5.

Nová schéma prináša zmeny súvisiace hlavne s revíziou ISO 22000 na verziu ISO 22000:2018:

 • pochopenie potrieb a očakávaní zainteresovaných strán
 • zvýšený dôraz na vodcovstvo  a zodpovednosť vrcholového manažmentu
 • riadenie rizík a príležitostí
 • zmeny v plánovaní a riadení prevádzky
 • zmeny v riadení havarijnej pripravenosti
 • zmeny v riadení nebezpečenstiev
 • zmeny v  verifikácií PRP a plánoch riadenia nebezpečenstiev
 • rozšírené požiadavky na monitorovanie, meranie, analyzovanie a hodnotenie
 • rozšírené požiadavky na riadenie nezhôd a nápravných opatrení

Bez zmeny sú Technické špecifikácie PRP pre jednotlivé podkategórie (ISO/TS 22002-1, ISO/TS 22002-4)

Drobné zmeny sú v Dodatočných požiadavkách FSSC 22000 z dokumentu FSSC 22000 Scheme version 5 / May 2019. Part 2: Requirements for organisation to be audited, bod 2.5 FSSC 22000 Additional Requirements

 

Ako Vám pomôže QSCert?

Záujemcom, ktorí sa chcú dozvedieť podrobnosti, odporúčame navštíviť školenie QSCert. Pre viac informácií kliknite prosím SEM.