Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

BS 10500

Korupcia je negatívny spoločenský jav, ktorý znižuje tempo hospodárskeho rastu a zároveň zvyšuje náklady. Vo verejnosti je tiež vnímaná ako jeden zo základných etických problémov. Je preto výzvou pre všetky druhy organizácií vo verejnom ako aj súkromnom sektore prijať efektívne opatrenia na jej elimináciu. Výborným a uceleným nástrojom na realizáciu tohto cieľa je systém antikorupčného manažérstva podľa normy BS 10500.

 

Zavedenie a certifikácia systému antikorupčného manažérstva podľa BS 10500 prináša nasledovné benefity:

-          systematické hodnotenie rizík korupcie a ich následná eliminácia

-          finančné úspory

-          zvýšenie reputácie organizácie smerom navonok

-          zlepšenie vnímania organizácie zamestnancami

-          možnosť porovnať zavedené antikorupčné opatrenia s medzinárodnými štandardmi

 

Kľúčové aspekty normy BS 10500

-          antikorupčná politika

-          analýza rizík korupcie

-          vzdelávanie a interná komunikácia o téme korupcia

-          preverovanie partnerov

-          rozdelenie rozhodovacích právomocí

-          dary a pohostinnosť

-          úplatky

-          opatrenia umožňujúce upozorniť na korupciu

-          postupy vyšetrovania korupcie a disciplinárne konanie

-          interné audity

-          preskúmanie a zlepšovanie antikorupčného systému

 

 

VZOR: Certifikát BS 10500                            Certifikačná známka BS 10500          

  VZOR: Certifikát BS 10500                           Certifikačná známka BS 10500   

 

V prípade Vášho záujmu o certifikáciu kliknite prosím sem.