Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

AQAP 2110

Produkty určené na zaistenie obrany štátu sú svojim charakterom vysoko špecifické. Vstupom Slovenskej republiky do severoatlantickej aliancie je zabezpečovanie kvality produktov dodávaných pre potreby ozbrojených síl riadené štandardizačnou dohodou NATO STANAG 4107 „Vzájomné uznávanie štátneho overovania kvality a použitie spojeneckých publikácií na kvalitu AQAP", zákonom NR SR č. 11/2004 Z.z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality a spojeneckými publikáciami zmluvného typu AQAP. Štátny dohľad nad kvalitou produktov určených pre armádu vykonáva Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality.

 

AQAP 2110 – Požiadavky NATO na overovanie kvality v návrhu, vývoji a výrobe obsahuje požiadavky NATO na kvalitu, ktoré ak sa primerane realizujú, poskytujú dôveru v schopnosti organizácie dodávať produkt, ktorý zodpovedá požiadavkám dohodnutým v kontrakte so zákazníkom.

 

Certifikáciou podľa AQAP 2110 deklaruje organizácia zabezpečenie požiadaviek manažérskeho systému kvality. Certifikovaná organizácia je oprávnená pre certifikované oblasti používať certifikačnú známku. Zásady pre používanie certifikačnej známky QSCert

 

 

VZOR: Certifikát AQAP 2110                            Certifikačná známka AQAP 2110

         VZOR: Certifikát AQAP 2110                             Certifikačná známka AQAP 2110

 

 

V prípade Vášho záujmu o certifikáciu kliknite prosím sem.