Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Bezpečnostný audit pre poskytovateľov telekom. služieb

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky vydal 18. mája 2012, Opatrenie č. O-30/2012, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o udržiavaní bezpečnosti a integrity verejných elektronických komunikačných sietí alebo verejných elektronických komunikačných služieb.

Týmto Opatrením TÚSR nariadil, že každý podnik poskytujúci telekomunikačné služby, musí viesť bezpečnostnú politiku, ktorá zahŕňa dodržiavanie minimálnych bezpečnostných opatrení. Súčasťou týchto minimálnych bezpečnostných opatrení je aj realizácia bezpečnostného auditu, ktorý má byť vykonaný kvalifikovanou nezávislou osobou a v súlade s medzinárodnými normami a štandardami.

QSCert je nezávislý certifikačný orgán manažérskych systémov, s medzinárodnou akreditáciou, oficiálne schválený Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky na vykonanie bezpečnostného auditu. Výstupom auditu je medzinárodne platný certifikát systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001. Pre viac informácií o norme ISO/IEC 27001 kliknite sem.

V prípade záujmu Vám QSCert vypracuje nezáväznú cenovú ponuku.