Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Audit používania internetu

Audit spočíva v naištalovaní programu, cez ktorý sa následne monitoruje, aké internetové stránky a v akom rozsahu jednotliví zamestnanci navštevujú.

Po ubehnutí dostatočnej doby monitorovania (odporúča sa minimálne 1 mesiac), QSCert zaznamenané údaje štatisticky vyhodnotí, spracuje komentár a odprezentuje vedeniu organizácie. Organizácia týmto získa prehľad o každom zamestnancovi, aké stránky a v akom rozsahu v priebehu monitorovania navštívil.

 

V prípade záujmu o viac informácií o službe a o vypracovanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.