Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Zmeny v schéme FSSC 22000 ver 6 (možnosť absolvovať aj v online forme)

Termín: 12.06.2023
Miesto konania: QSCert, s.r.o., E. P. Voljanského 1, 960 01, Zvolen
Príloha: Prihlaska-na-skolenie-FSSC ver 6.doc

Na konci marca 2023 bola vydaná schéma FSSC 22000  ver. 6, ktorá nahrádza FSSC 22000 ver. 5.1.

Školenie je zamerané na čerstvo aktualizovanú schému FSSC 22000 ver.6. Táto je tvorená normou ISO 22000, ďalej príslušnou normou, ktorá obsahuje požiadavky na podporné programy, tzv. PRP ( napr. ISO/TS 22002-1) a dodatočnými požiadavkami FSSC. Keďže norma ISO 22000:2018 ani normy pre PRP neboli zmenené, školenie sa zameriava na dodatočné požiadavky FSSC, ktoré schéma FSSC ver.6 výrazne mení a dopĺňa.

 

Dátum školenia: 12.06.2023