Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

školenie ISO 37001:2016 systém protikorupčného manažérstva

Termín: 13.03.2019
Miesto konania: QSCert, s.r.o., E. P. Voljanského 1, 960 01, Zvolen
Príloha: prihlaska-na-skol-37001-jar-2019.doc

Koncom roka 2016 bola vydaná norma ISO 37001:2016 (systém protikorupčného manažérstva), ktorá nahrádza doposiaľ platnú BS 10500:2011. QSCert je v súčasnosti v procese získavania akreditácie podľa ISO 37001:2016. Po získaní akreditácie QSCert prestane vydávať certifikáty podľa BS 10500 a začne vydávať certifikáty podľa ISO 37001. Certifikované organizácie by mali v najbližšom období prispôsobiť svoj systém protikorupčného manažérstva požiadavkám ISO 37001:2016.

Z týchto dôvodov QSCert pripravil pre svojich zákazníkov ale aj iných záujemcov 1-dňové školenie, počas ktorého sa veľmi pohodlne a bez vynakladania väčšieho úsilia a časových strát dozvedia, čo je potrebné vykonať, aby ich organizácia vyhovela požiadavkám novej normy.