Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

školenie ISO 37001:2016 systém protikorupčného manažérstva (možnosť absolvovať aj v online forme)

Termín: 01.01.2023 - 31.12.2023
Miesto konania: QSCert, s.r.o., E. P. Voljanského 1, 960 01, Zvolen

Korupcia je negatívny spoločenský jav, ktorý znižuje tempo hospodárskeho rastu a zároveň zvyšuje náklady. Vo verejnosti je tiež vnímaná ako jeden zo základných etických problémov. Je preto výzvou pre všetky druhy organizácií vo verejnom ako aj súkromnom sektore prijať efektívne opatrenia na jej elimináciu. Výborným a uceleným nástrojom na realizáciu tohto cieľa je systém protikorupčného manažérstva podľa medzinárodnej normy ISO 37001:2016.

 

QSCert pripravil pre svojich zákazníkov ale aj iných záujemcov 1-dňové školenie, počas ktorého sa veľmi pohodlne a bez vynakladania väčšieho úsilia a časových strát dozvedia, čo je potrebné vykonať, aby ich organizácia vyhovela požiadavkám normy ISO 37001:2016.