Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Školenie ISO 22301:2019 Systém manažérstva kontinuálnej prevádzky

Termín: 14.9.2020
Miesto konania: QSCert, s.r.o., E. P. Voljanského 1, 960 01, Zvolen
Príloha: prihlaska-skol-22301.doc

ISO 22301:2019  Systém manažérstva kontinuálnej prevádzky (BCMS - Business Continuity Management System) pomáha zabezpečiť kontinuitu hlavných činností organizácie (core business) v prípade vzniku mimoriadnych incidentov (napr. výpadok elektrickej energie, výpadok internetu, požiar, povodeň, výpadok kľúčových dodávok surovín a materiálu, početná pracovná neschopnosť v dôsledku pandémie, porucha dôležitých technologických zariadení a pod.). Pokiaľ k takejto udalosti dôjde organizácia bude pripravená reagovať zodpovedajúcim spôsobom a tým výrazne zníži potenciálne škody a dopad na chod organizácie.