Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Školenie Interný audítor pre ISO/IEC 27001:2022 (možnosť absolvovať aj v online forme)

Termín: 09.11.2023
Miesto konania: QSCert, s.r.o., E. P. Voljanského 1, 960 01, Zvolen
Príloha: prihlaska-skol-27001-jeseň 2023_aktualizovaná.docx

ISO/IEC 27001:2022 Systém manažérstva informačnej bezpečnosti (SMIB). V októbri 2022 bola vydaná nová verzia medzinárodnej normy ISO/IEC 27001:2022, ktorá nahradila predchádzajúcu verziu normy ISO/IEC 27001:2013. Norma poskytuje návod pre vytvorenie a prevádzkovanie vlastného systému riadenia informačnej bezpečnosti:

•          určuje zásady pre analyzovanie a vyhodnotenie rizík,

•            popisuje možnosti, ako tieto riziká zvládať,

•            popisuje opatrenia, ako systém vytvoriť, efektívne a dlhodobo prevádzkovať a zlepšovať.

Školenie ponúka vedomosti o systéme manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2022

a poukazuje na rozdiely a zmeny voči predchádzajúcej verzii ISO/IEC 27001:2013.

Ak ste už absolvovali tréning na techniky a metódy výkonu interných auditov, tak Vám toto školenie umožní získať osvedčenie Interný audítor ISO/IEC 27001:2022. Pre tých, ktorí tréning výkonu interných auditov zatiaľ neabsolvovali a chceli by získať osvedčenie interného audítora, je možnosť doškolenia potrebných techník a metód v trvaní 1 deň.


Predbežný záujem

* povinné polia