Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Školenie Interný audítor pre ISO/IEC 27001:2022 (možnosť absolvovať aj v online forme)

Termín: 20.4.2023
Miesto konania: QSCert, s.r.o., E. P. Voljanského 1, 960 01, Zvolen
Príloha: prihlaska-skol-27001-jar 2023.docx

25.9.2013 bola vydaná nová norma ISO/IEC 27001:2022 pre systém manažérstva informačnej bezpečnosti, ktorá nahradila v plnom rozsahu staršiu verziu tejto normy ISO/IEC 27001:2005.

Nová norma priniesla úplne nové usporiadanie a číslovanie kapitol a viacero relevantných zmien v samotných požiadavkách.

Školenie je určené organizáciám, ktoré sú v štádiu budovania systému manažérstva informačnej bezpečnosti alebo zavedenie tohto systému plánujú.


Predbežný záujem

* povinné polia