Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Školenie Interný audítor pre ISO/IEC 27001:2013- elektronické školenie

Termín: 01.01.2020 - 31.12.2020
Miesto konania: e-školenie
Príloha: prihlaska-E-skol-27001-jar_2020.doc

25.9.2013 bola vydaná nová norma ISO/IEC 27001:2013 pre systém manažérstva informačnej bezpečnosti, ktorá nahradila v plnom rozsahu staršiu verziu tejto normy ISO/IEC 27001:2005.

Nová norma priniesla úplne nové usporiadanie a číslovanie kapitol a viacero relevantných zmien v samotných požiadavkách.

Školenie je určené organizáciám, ktoré sú v štádiu budovania systému manažérstva informačnej bezpečnosti alebo zavedenie tohto systému plánujú.


Predbežný záujem

* povinné polia