Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Šetrenie energií v praxi (možnosť absolvovať aj v online forme)

Termín: 29.11.2022
Miesto konania: QSCert, s.r.o., E. P. Voljanského 1, 960 01, Zvolen
Príloha: prihlaska-skol-šetrenie energií v praxi-jeseň 2022.doc

Nie len v súčasnosti ale vždy sa ľudia usilovali ušetriť. Oblasť s veľkými možnosťami je spotreba energií, špeciálne vo výrobných podnikoch a prevádzkach. Ak ste manažér zodpovedný za výrobný podnik alebo energetik a máte snahu sa inšpirovať, kde sú možnosti úspor vo Vašej prevádzke, hlavne v oblasti spotreby energií, tak je toto školenie určené práve pre Vás. Na konkrétnych príkladoch z praxe sa dozviete o úspešných projektoch zrealizovaných v nedávnej minulosti. Školením Vás bude sprevádzať projektový manažér, ktorý, bol hlavou a srdcom týchto projektov. Podrobne budú prezentované napr. projekty: úspora nákladov na osvetlenie prevádzky, úspora nákladov na stlačený vzduch, možnosti využitia prebytkového tepla na ohrev vody a ďalšie.