Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Manažér kvality (možnosť absolvovať aj v online forme)

Termín: 25.9.2023 - 29.9.2023
Miesto konania: HOTEL TENIS **** Zvolen a QSCert, s.r.o., E. P. Voljanského 1, 7892, Zvolen
Príloha: prihlaska-skol-MK-jeseň- 2023 aktuálna.docx

!!! Školenie akreditované Ministerstvom školstva SR !!!

Školenie poskytuje získanie najdôležitejších vedomostí, zručností a nástrojov potrebných pre budovanie, implementáciu, ale aj udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva kvality. Školenia manažérov kvality trvajú často niekoľko týždňov a preto býva pre mnohých pracovníkov nemožné, pri ich vysokej pracovnej zaťaženosti, sa takýchto školení zúčastniť. Navyše mnohé vedomosti a zručnosti už ovládajú (napríklad vykonávanie interných auditov) a tak ich opätovné nadobúdanie sa stáva neefektívnym. Modulová skladba dáva možnosť absolvovať školenie ako celok, alebo si vybrať iba niektorý(é) z modulov podľa želania zákazníka.

 

Modul Interný audítor kvality

obsah školenia:

 • požiadavky normy ISO 9001:2015
 • plánovanie, príprava, vedenia a vyhodnotenie interných auditov
 • správa registratúry a záznamov

 

Modul Analýzy a nástroje pre zlepšovanie

obsah školenia:

 • analýza kvantitatívnych údajov
 • analytické a tvorivé nástroje a metód
  • paretova analýza
  • brainstorming
  • ishikawov diagram
  • analýza rizík (malá FMEA)
  • priebehové diagramy, trendy, predpovede
 • meranie spokojnosti zákazníkov
 • ďalšie štatistické a manažérske nástroje

 

Modul Metrológia

obsah školenia:

 • definície a pojmy v metrológii
 • Zákon o metrológii č. 142/ 2000 v znení neskorších predpisov
 • orientačné meradlá
 • určovanie intervalov kalibrácie
 • evidenčná karta meradla
 • kalibračný certifikát
 • vnútrofiremná kalibrácia

 


  Predbežný záujem

  * povinné polia