Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Interný audítor podľa ISO/IEC 17025:2017 (možnosť absolvovať aj v online forme)

Termín: 19.10.2023
Miesto konania: QSCert, s.r.o., E. P. Voljanského 1, 960 01, Zvolen
Príloha: prihlaska-skol-17025-jeseň_2023_aktuálna.docx

Školenie Interný audítor pre ISO/IEC 17025:2017 poskytuje získanie vedomostí o požiadavkách na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií podľa nového vydania normy ISO/IEC 17025:2017. Školenie je určené pre tých, ktorí implementujú požiadavky na akreditáciu laboratórií podľa ISO/IEC 17025, uvažujú o akreditácii laboratória alebo už majú akreditované laboratórium a sú zodpovední za udržiavanie akreditácie a zlepšovanie kvality. Keďže väčšina záujemcov o získanie osvedčenia Interný audítor pre ISO/IEC 17025:2017 už absolvovala tréning na techniky a metódy výkonu interných auditov počas školenia interný audítor kvality, táto časť nie je predmetom tohto školenia. Tí účastníci, ktorí majú absolvovaný tréning interných audítorov kvality, tak získajú spôsobilosť na výkon interných auditov aj podľa normy ISO/IEC 17025:2017. Ostatní účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní školenia. Pre získanie osvedčenia interný audítor pre ISO/IEC 17025:2017 je potrebné absolvovať doškolenie techniky výkonu interných auditov v trvaní 1 deň.