Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Interný audítor ISO 10006:2017

Termín: 01.01.2022 - 31.12.2022
Miesto konania: QSCert, s.r.o., E. P. Voljanského 1, 960 01, Zvolen

Školenie Interný audítor ISO 10006:2017 poskytuje získanie vedomostí o systéme manažérstva kvality v projektoch podľa novej verzie normy ISO 10006:2017. Školenie je určené pre tých, ktorí implementujú systém manažérstva kvality v projektoch alebo uvažujú o jeho zavedení. Keďže väčšina záujemcov o získanie osvedčenia Interný audítor ISO 10006 už absolvovala tréning na techniky a metódy výkonu interných auditov počas školenia interný audítor kvality, táto časť nie je predmetom tohto školenia. Tí účastníci, ktorí majú absolvovaný tréning interných audítorov kvality, tak získajú spôsobilosť na výkon interných auditov aj podľa normy ISO 10006. Ostatní účastníci dostanú možnosť absolvovať doškolenie techniky výkonu interných auditov v trvaní 1 deň.