Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Interný audítor environmentu podľa ISO 14001:2015 (možnosť absolvovať aj v online forme)

Termín: 20.9.2023
Miesto konania: QSCert, s.r.o., E. P. Voljanského 1, 960 01, Zvolen
Príloha: prihlaska-skol-14001-jeseň 2023_aktuálna.docx

Školenie Interný audítor pre ISO 14001:2015 poskytuje získanie vedomostí o systéme environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015, ako aj prehľad legislatívy SR, ktorá súvisí so životným prostredím. Školenie je určené pre tých, ktorí implementujú systém environmentálneho manažérstva, uvažujú o jeho zavedení, alebo už majú certifikovaný systém environmentálneho manažérstva a sú zodpovední za jeho udržiavanie a zlepšovanie. Keďže väčšina záujemcov o získanie osvedčenia Interný audítor ISO 14001:2015 už absolvovala tréning na techniky a metódy výkonu interných auditov počas školenia interný audítor kvality, táto časť nie je predmetom tohto školenia. Tí účastníci, ktorí majú absolvovaný tréning interných audítorov kvality, tak získajú spôsobilosť na výkon interných auditov aj podľa normy ISO 14001:2015. Ostatní účastníci dostanú možnosť absolvovať doškolenie techniky výkonu interných auditov v trvaní 1 deň.


Predbežný záujem

* povinné polia