Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Interný audítor energetického manažérstva podľa ISO 50001:2018

Termín: 07.10.2020
Miesto konania: QSCert, s.r.o., E. P. Voljanského 1, 960 01, Zvolen

Školenie Interný audítor ISO 50001 poskytuje získanie vedomostí o systéme energetického manažérstva podľa normy ISO 50001. Školenie je určené pre tých, ktorí budú vykonávať interné audity, implementujú systém energetického manažérstva, uvažujú o jeho zavedení, alebo sú zodpovední za udržiavanie a zlepšovanie certifikovaného systému energetického manažérstva. Keďže väčšina záujemcov o získanie osvedčenia Interný audítor ISO 50001 už absolvovala tréning na techniky a metódy výkonu interných auditov počas školenia interný audítor kvality, táto časť nie je predmetom tohto školenia. Tí účastníci, ktorí majú absolvovaný tréning interných audítorov kvality, tak získajú spôsobilosť na výkon interných auditov aj podľa normy ISO 50001. Ostatní účastníci dostanú možnosť absolvovať doškolenie techniky výkonu interných auditov v trvaní 1 deň.


Predbežný záujem

* povinné polia