Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Interný audítor BOZP podľa ISO 45001:2018 (možnosť absolvovať aj v online forme)

Termín: 21.9.2023
Miesto konania: QSCert, s.r.o., E. P. Voljanského 1, 960 01, Zvolen
Príloha: prihlaska-skol-45001-jeseň 2023_aktuálna.docx

Školenie Interný audítor pre ISO 45001:2018 poskytuje získanie vedomostí o systéme manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001:2018, ako aj prehľad legislatívy SR, ktorá súvisí s BOZP. Školenie je určené pre tých, ktorí implementujú systém manažérstva BOZP, uvažujú o jeho zavedení, alebo už majú certifikovaný systém manažérstva BOZP a sú zodpovední za jeho udržiavanie a zlepšovanie. Keďže väčšina záujemcov o získanie osvedčenia Interný audítor ISO 45001 už absolvovala tréning na techniky a metódy výkonu interných auditov počas školenia interný audítor kvality, táto časť nie je predmetom tohto školenia. Tí účastníci, ktorí majú absolvovaný tréning interných audítorov kvality, tak získajú spôsobilosť na výkon interných auditov aj podľa normy ISO 45001:2018. Ostatní účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní školenia. Pre získanie osvedčenia interný audítor podľa ISO 45001:2018 je potrebné absolvovať doškolenie techniky výkonu interných auditov v trvaní 1 deň.


Predbežný záujem

* povinné polia