Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Interný audítor BOZP podľa BS OHSAS 18001

Termín: 21.9.2018
Miesto konania: QSCert, s.r.o., E. P. Voljanského 1, 960 01, Zvolen

Školenie Interný audítor pre BS OHSAS 18001 poskytuje získanie vedomostí o systéme manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy BS OHSAS 18001:2007, ako aj prehľad legislatívy SR, ktorá súvisí s BOZP. Školenie je určené pre tých, ktorí implementujú systém manažérstva BOZP, uvažujú o jeho zavedení, alebo už majú certifikovaný systém manažérstva BOZP a sú zodpovední za jeho udržiavanie a zlepšovanie. Keďže väčšina záujemcov o získanie osvedčenia Interný audítor OHSAS 18001 už absolvovala tréning na techniky a metódy výkonu interných auditov počas školenia interný audítor kvality, táto časť nie je predmetom tohto školenia. Tí účastníci, ktorí majú absolvovaný tréning interných audítorov kvality, tak získajú spôsobilosť na výkon interných auditov aj podľa normy BS OHSAS 18001. Ostatní účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní školenia. Pre získanie osvedčenia interný audítor podľa OHSAS 18001:2007 je potrebné absolvovať doškolenie techniky výkonu interných auditov v trvaní 1 deň.


Predbežný záujem

* povinné polia