Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Interný audítor bezpečnosti potravín podľa ISO 22000:2018 a FSSC 22000 ver.5.1

Termín: 01.01.2022 - 31.12.2022
Miesto konania: QSCert, s.r.o., E. P. Voljanského 1, 960 01, Zvolen

Školenie o schéme bezpečnosti potravín FSSC 22000 ver. 5.1, ktorá je modernejšou a lacnejšou alternatívou ku schémam IFS a BRC, vyžadovaných obchodnými reťazcami a veľkými výrobcami potravín (ako napr. METRO, TESCO, AHOLD, COCA-COLA a ďalšími).

Schéma FSSC 22000 ver.5.1 je tvorená normou ISO 22000, ktorá stanovuje požiadavky systému HACCPnormou ISO/TS 22002-1, ktorá obsahuje požiadavky na podporné programy, tzv. PRP.

Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s požiadavkami noriem ISO 22000 a ISO/TS 22002-1, tak aby boli schopní implementovať schému FSSC 22000 ver.5.1 a vykonávať interné audity.

Keďže väčšina záujemcov o získanie osvedčenia Interný audítor FSSC 22000 ver.5.1 už absolvovala tréning na techniky a metódy výkonu interných auditov počas školenia interný audítor kvality, táto časť nie je predmetom tohto školenia. Tí účastníci, ktorí majú absolvovaný tréning interných audítorov kvality, tak získajú spôsobilosť na výkon interných auditov aj podľa normy FSSC 22000 ver.5.1. Ostatní účastníci dostanú možnosť absolvovať doškolenie techniky výkonu interných auditov v trvaní 1 deň.

Školenie je vedené formou odborného výkladu s praktickými ukážkami, prácou v skupinách, prezentáciou príkladov a ich hodnotením s možnosťou individuálnych konzultácií.


Predbežný záujem

* povinné polia