Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

IA II

Termín: 01.01.2022 - 31.12.2022
Miesto konania: QSCert, s.r.o., E. P. Voljanského 1, 960 01, Zvolen

Školenie je určené pre interných audítorov, ktorí majú v tejto oblasti základné vedomosti a praktické skúsenosti. V závislosti od potrieb, praxe a skúseností účastníkov s výkonom interných auditov existuje možnosť absolvovať školenie ako celok, alebo si vybrať iba niektorý z modulov. Školenie poskytuje prehlbujúce vedomosti a zručností k výkonu interných a externých auditov kvality. Samotný výkon auditov je vykonávaný v reálnych podmienkach organizácií certifikovaných spoločnosťou QSCert.

 

Modul Interný audítor kvality II.

Jedinečné školenie v SR!

Namiesto "ubíjajúcej" teórie sa účastníci môžu tešiť na čisto praktické školenie interných audítorov. V rámci školenia absolvujú účastníci reálny interný audit v reálnej výrobnej firme pod dohľadom skúseného lektora QSCert. Lektor poskytne každému účastníkovi spätnú väzbu, čo v rámci interného auditu urobil správne a pomenuje prípadné príležitosti na zlepšenie.

Takéto praktické školenie interných audítorov máte možnosť v rámci SR absolvovať iba v QSCert

 

obsah školenia:

  • krátke zopakovanie teórie: príprava, vedenie a vyhodnotenie interného auditu + najčastejšie nezhody a problémy pri interných auditoch - diskusia
  • štúdium dokumentácie preverovanej organizácie, príprava programu auditu
  • realizácia interného auditu v preverovanej organizácií
  • spracovanie záznamov z interného auditu
  • prezentácia protokolov z interných auditov, diskusia
  • spätná väzba od lektora

 

Modul Externý audítor kvality

Školenie sa zameriava na pomenovanie rozdielov v komunikácii a technike auditovania pri výkone auditov mimo vlastnej firmy (napr. pri auditoch u dodávateľov, v dcérskych spoločnostiach alebo pri certifikačných auditoch a pod.). Po absolvovaní teórie sa každý účastník po individuálnej dohode zúčastní na reálnom certifikačnom audite QSCert v pozícii pozorovateľ

 

obsah školenia:

  • teória - príprava, vedenie a vyhodnotenie externého auditu
  • externý audit vo vybranej organizácií vo funkcií pozorovateľa