Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Prehľad školení

!!! QSCert počas svojho pôsobenia už vyškolil viac ako 3300 interných audítorov a manažérov kvality !!!

 

          

         

Stránka << Predchádzajúca | 1 | 2 | Nasledujúca >>

Zmeny v schéme FSSC 22000 ver 5.1 (možnosť absolvovať aj v online forme)

03.02.2021


V novembri 2020 bola vydaná schéma FSSC 22000 ver. 5.1, ktorá nahrádza FSSC 22000 ver.5. Prechodné obdobie končí 31.03.2021. Certifikované organizácie by mali počas prechodného obdobia prispôsobiť svoj systém manažérstva bezpečnosti potravín novým dodatočných požiadavkám.


Viac informácií

Interný audítor podľa ISO 50001:2018 (možnosť absolvovať aj v online forme)

09.02.2021


V súčasnej situácii mnohé organizácie obmedzili svoju činnosť, stretávanie sa s inými ľuďmi prípadne pracujú formou home office. QSCert pripravil pre túto dobu školenia formou virtuálnej (video) učebne, čo umožní zmysluplné a bezpečné využitie menšieho pracovného vyťaženia. Funguje to aj bez technických znalostí a potreby akýchkoľvek inštalácií na strane účastníka školenia – jednoduchým kliknutím na prihlasovací link prostredníctvom počítača, mobilu alebo tabletu. Školiteľ prednáša pred webkamerou, pričom účastníci ho vidia, počujú a vidia aj premietanú prezentáciu. Všetci účastníci môžu klásť otázky cez mikrofón alebo písomne formou chatu. Dá sa teda konštatovať, že účastníci absolvujú plnohodnotné školenie, ako keby sedeli v školiacej miestnosti.

 

Školenie Interný audítor ISO 50001:2018 poskytuje získanie vedomostí o systéme energetického manažérstva podľa normy ISO 50001:2018 a zároveň poukazuje na rozdiely oproti predchádzajúcej verzii normy ISO 50001:2011. atď…


Viac informácií

Interný audítor podľa ISO/IEC 17025:2017 (možnosť absolvovať aj v online forme)

11.2.2021


Školenie Interný audítor pre ISO/IEC 17025 poskytuje získanie vedomostí o požiadavkách na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií podľa normy ISO/IEC 17025.


Viac informácií

školenie ISO 37001:2016 systém protikorupčného manažérstva (možnosť absolvovať aj v online forme)

09.03.2021


Korupcia je negatívny spoločenský jav, ktorý znižuje tempo hospodárskeho rastu a zároveň zvyšuje náklady. Vo verejnosti je tiež vnímaná ako jeden zo základných etických problémov.

Výborným a uceleným nástrojom na realizáciu tohto cieľa je systém protikorupčného manažérstva podľa medzinárodnej normy ISO 37001:2016.


Viac informácií

Manažér kvality (možnosť absolvovať aj v online forme)

15.3.2021 - 19.3.2021


!!! Školenie akreditované Ministerstvom školstva SR !!!

Školenie poskytuje získanie najdôležitejších vedomostí, zručností a nástrojov potrebných pre budovanie, implementáciu, ale aj udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva kvality. Školenia manažérov kvality trvajú často niekoľko týždňov a preto býva pre mnohých pracovníkov nemožné, pri ich vysokej pracovnej zaťaženosti, sa takýchto školení zúčastniť. Navyše mnohé vedomosti a zručnosti už ovládajú (napríklad vykonávanie interných auditov) a tak ich opätovné nadobúdanie sa stáva neefektívnym. Modulová skladba dáva možnosť absolvovať školenie ako celok, alebo si vybrať iba niektorý(é) z modulov podľa želania zákazníka.


Viac informácií

Interný audítor kvality podľa ISO 9001:2015 (možnosť absolvovať aj v online forme)

15.3.2021 - 16.3.2021


!!! Školenie akreditované Ministerstvom školstva SR !!!

Modul "Interný audítor kvality" zo školenia "Manažér kvality". Pokiaľ chcete absolvovať len časť školenia týkajúcu sa "interných auditov kvality" môžete si zvoliť len tento modul.


Viac informácií

Analýzy a nástroje pre zlepšovanie + spokojnosť zákazníka (možnosť absolvovať aj v online forme)

17.3.2021 - 18.3.2021


!!! Školenie akreditované Ministerstvom školstva SR !!!

Modul "Analýzy a nástroje pre zlepšovanie + spokojnosť zákazníka" zo školenia "Manažér kvality". Pokiaľ chcete absolvovať len časť školenia týkajúcu sa "analýz a nástrojov pre zlepšovanie + spokojnosti zákazníkov" môžete si zvoliť len tento modul.


Viac informácií

Metrológia (možnosť absolvovať aj v online forme)

19.3.2021


!!! Školenie akreditované Ministerstvom školstva SR !!!

Modul Metrológia zo školenia "Manažér kvality". Pokiaľ chcete absolvovať len časť školenia týkajúcu sa metrológie môžete si zvoliť len tento modul.


Viac informácií

Interný audítor environmentu podľa ISO 14001:2015 (možnosť absolvovať aj v online forme)

08.4.2021


Školenie Interný audítor pre ISO 14001:2015 poskytuje získanie vedomostí o systéme environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015, ako aj prehľad legislatívy SR, ktorá súvisí so životným prostredím.


Viac informácií

Interný audítor BOZP podľa ISO 45001:2018 (možnosť absolvovať aj v online forme)

09.4.2021


Školenie Interný audítor pre ISO 45001  poskytuje získanie vedomostí o systéme manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001:2018, ako aj prehľad legislatívy SR, ktorá súvisí s BOZP


Viac informácií
Stránka << Predchádzajúca | 1 | 2 | Nasledujúca >>