Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Prehľad školení

!!! QSCert počas svojho pôsobenia už vyškolil viac ako 3300 interných audítorov a manažérov kvality !!!

 

           školenia 2018

         

Stránka << Predchádzajúca | 1 | 2 | Nasledujúca >>

školenie ISO 37001:2016 systém protikorupčného manažérstva

21.6.2018


Koncom roka 2016 bola vydaná norma ISO 37001:2016 (systém protikorupčného manažérstva), ktorá nahrádza doposiaľ platnú BS 10500:2011.


Viac informácií

Interný audítor environmentu podľa ISO 14001:2015

20.9.2018


Školenie Interný audítor pre ISO 14001:2015 poskytuje získanie vedomostí o systéme environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015, ako aj prehľad legislatívy SR, ktorá súvisí so životným prostredím.


Viac informácií

Interný audítor BOZP podľa ISO 45001

21.9.2018


Školenie Interný audítor pre ISO 45001  poskytuje získanie vedomostí o systéme manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001:2018, ako aj prehľad legislatívy SR, ktorá súvisí s BOZP


Viac informácií

Manažér kvality

1.10.2018 - 5.10.2018


!!! Školenie akreditované Ministerstvom školstva SR !!!

Školenie poskytuje získanie najdôležitejších vedomostí, zručností a nástrojov potrebných pre budovanie, implementáciu, ale aj udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva kvality. Školenia manažérov kvality trvajú často niekoľko týždňov a preto býva pre mnohých pracovníkov nemožné, pri ich vysokej pracovnej zaťaženosti, sa takýchto školení zúčastniť. Navyše mnohé vedomosti a zručnosti už ovládajú (napríklad vykonávanie interných auditov) a tak ich opätovné nadobúdanie sa stáva neefektívnym. Modulová skladba dáva možnosť absolvovať školenie ako celok, alebo si vybrať iba niektorý(é) z modulov podľa želania zákazníka.


Viac informácií

Interný audítor kvality podľa ISO 9001:2015

1.10.2018 - 2.10.2018


!!! Školenie akreditované Ministerstvom školstva SR !!!

Modul "Interný audítor kvality" zo školenia "Manažér kvality". Pokiaľ chcete absolvovať len časť školenia týkajúcu sa "interných auditov kvality" môžete si zvoliť len tento modul.


Viac informácií

Analýzy a nástroje pre zlepšovanie + spokojnosť zákazníka

3.10.2018 - 4.10.2018


!!! Školenie akreditované Ministerstvom školstva SR !!!

Modul "Analýzy a nástroje pre zlepšovanie + spokojnosť zákazníka" zo školenia "Manažér kvality". Pokiaľ chcete absolvovať len časť školenia týkajúcu sa "analýz a nástrojov pre zlepšovanie + spokojnosti zákazníkov" môžete si zvoliť len tento modul.


Viac informácií

Metrológia

5.10.2018 - 5.10.2018


!!! Školenie akreditované Ministerstvom školstva SR !!!

Modul Metrológia zo školenia "Manažér kvality". Pokiaľ chcete absolvovať len časť školenia týkajúcu sa metrológie môžete si zvoliť len tento modul.


Viac informácií

Interný audítor podľa ISO/IEC 17025:2017

25.10.2018 - 25.10.2018


Školenie Interný audítor pre ISO/IEC 17025 poskytuje získanie vedomostí o požiadavkách na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií podľa normy ISO/IEC 17025.


Viac informácií

Školenie Interný audítor pre ISO/IEC 27001:2013

1.1.2018 - 31.12.2018


25.9.2013 bola vydaná nová norma ISO/IEC 27001:2013 pre systém manažérstva informačnej bezpečnosti, ktorá nahradila v plnom rozsahu staršiu verziu tejto normy ISO/IEC 27001:2005.

Nová norma priniesla úplne nové usporiadanie a číslovanie kapitol a viacero relevantných zmien v samotných požiadavkách.


Viac informácií

Interný audítor energetického manažérstva podľa ISO 50001

01.01.2017 - 31.12.2017


Interný audítor energetického manažérstva podľa ISO 50001

Školenie Interný audítor ISO 50001 poskytuje získanie vedomostí o systéme energetického manažérstva podľa normy ISO 50001, ako aj prehľad legislatívy SR, ktorá súvisí s energetikou.


Viac informácií
Stránka << Predchádzajúca | 1 | 2 | Nasledujúca >>