Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Základné hodnoty

Certifikačný orgán QSCert® je nestranný, riadi možné konflikty záujmov a zabezpečuje objektivitu pri vykonávaní činností súvisiacich s certifikáciou.

 

Základné hodnoty certifikačného orgánu QSCert®

 

MISIA:

 

Zabezpečujeme dôveryhodnosť.

 

 

VÍZIA:

 

Certifikačný orgán s pôsobnosťou a akceptáciou vo svetovom merítku.

 

 

Pre napĺňanie misie a dosiahnutie vízie vedením certifikačného orgánu QSCert bola prijatá nasledovná 

 

POLITIKA KVALITY: 

  1.  Výkon auditov - pragmatickosť, návrhy na zlepšovanie, nezávislosť  

  2.  Audítori - odbornosť, vzdelávanie, motivácia  

  3.  Vzťah k zákazníkom - pružnosť, osobný kontakt, partnerstvo

  4.  Vzťah ku konzultantom - korektnosť, spolupráca

  5.  Náš systém kvality - funkčnosť, zlepšovanie

  6.  Medzinárodná pôsobnosť - sieť zahraničných partnerov  

  7.  Rozvoj a stabilita - inovácia produktov, diverzifikácia

 

Postupy a politiky CO sú nediskriminačné. Služby CO sú dostupné všetkým potenciálnym žiadateľom a nie sú podmienené veľkosťou klienta, členstvom v akejkoľvek asociácii alebo skupine alebo počtom vystavených certifikátov pre klienta v minulosti.

Fotogaléria: