Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

O nás

Slovensko-nemecká spoločnosť QSCert®, spol. s r.o., vznikla v marci roku 2000 so sídlom vo Zvolene. QSCert získal akreditáciu od Slovenskej národnej akreditačnej služby a Českého institutu pro akreditaci. QSCert má vybudovanú sieť zahraničných pobočiek po celom svete (viď aktuálny zoznam pobočiek). Na Slovensku sa QSCert® zaraďuje medzi 2 najväčšie certifikačné orgány.

 

Vypočujte si náš reklamný spot odvysielaný v Rádiu Expres Reklamný spot
 

Sídlo QSCert je od r. 2016 na adrese QSCert, s.r.o., E. P. Voljanského 1, 960 01 Zvolen

Fotogaléria:

 

Organizačná štruktúra QSCert®, spol. s r.o.

 

Organizačná štruktúra QSCert

 

Naša dôveryhodnosť

Certifikačný orgán QSCert® sa usiluje, aby bol verejnosťou vnímaný ako dôveryhodný partner nielen svojimi zákazníkmi ale aj svojimi dodávateľmi, finančnými inštitúciami, orgánmi verejnej a štátnej správy a všetkými, s ktorými pri svojej činnosti prichádza do kontaktu.

O ocenení seriózneho prístupu firmy QSCert® svedčí aj nasledovný certifikát, vystavený jednou z finančných inštitúcií, s ktorými QSCert® spolupracuje:

Tatraleasing certifikát

 

Poistenie zodpovednosti za škody

Certifikačný orgán QSCert® má uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za prípadné škody, ktoré by mohol spôsobiť pri výkone svojej činnosti.

QSCert® týmto sleduje cieľ poskytnúť svojim zákazníkom nadštandardné záruky a odlíšiť sa aj v tomto smere od konkurencie (poistenie zodpovednosti za škody nie je u certifikačných orgánov bežná záležitosť).

 

 

Spomíname

Dňa 14.7.2007, počas konania 2. ročníka športového dňa QSCert, nás náhle navždy opustil náš dlhoročný spolupracovník, vynikajúci audítor a človek Ing. Andrej Balluch. Na jeho počesť budú niesť všetky ďalšie ročníky športového dňa názov Memoriál Andreja Ballucha. Česť jeho pamiatke.
Andrej, nikdy na Teba nezabudneme!

Fotogaléria: