Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Akreditácia

Certifikačný orgán QSCert® je prvým certifikačným orgánom v Slovenskej republike, ktorý bol akreditovaný na certifikáciu systémov manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008 a certifikáciu systémov manažérstva kvality pre dodávateľov NATO AQAP 2110.

 

QSCert® je akreditovaný Českým institutem pro akreditaci (ČIA) pre certifikáciu nasledovných manažérskych systémov:

 • systém manažérstva kvality podľa ISO 9001
 • systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa BS OHSAS 18001
 • systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001
 • systém manažérstva bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001
 • systém manažérstva bezpečnosti potravín podľa ISO 22000
 • schéma manažérstva bezpečnosti potravín podľa FSSC 22000
 • systém energetického manažérstva podľa ISO 50001
 • systém manažérstva kvality a v ňom aplikovaný proces zvárania podľa ISO 9001 v spojení s ISO 3834-2

   

           

      Osvedčenie o akreditácii

   

   

   

  QSCert® je prostredníctvom ČIA zapojený do európskych a celosvetových štruktúr European co-operation for accreditation (EA) a International Accreditation Forum (IAF), v rámci ktorých má uzatvorené medzinárodné dohody (tzv. MLA - Multilateral Agreement) o vzájomnom uznávaní certifikátov.

   

  V týchto dohodách je okrem iného uvedené, že: „Každý signatár je povinný uznávať ako rovnocenné svojim certifikáty a správy, ktoré boli vystavené certifikačným orgánom akreditovaným jedným zo signatárov (napr. certifikačným orgánom QSCert, ktorý bol akreditovaný v ČIA).

   

  Zoznam signatárov ako aj úplné znenie týchto medzinárodných dohôd je dostupný na stránkach EA a IAF.

   

  QSCert® má prostredníctvom ČIA uzatvorenú licenčnú dohodu s IAF, na základe ktorej je oprávnený používať na ním vydaných certifikátoch systému manažérstva kvality a environmentu certifikačnú známku IAF.

   

  IAF kombinovaná certifikačná známka pre ISO 9001 a ISO 14001

   

  QSCert® sa stal členom organizácie EFAC 7. augusta 2008. Organizácia EFAC bola založená v roku 1998 ako reakcia na fakt, že európskym certifikačným orgánom chýbalo zameranie sa na podporu ich spoločných ako aj individuálnych záujmov v rámci Európy, ale aj mimo nej. Viac info

   

  Certifikát o členstve QSCert v organizácii EFAC