Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Akreditácia

Češký inštitu pro akreditaci (ČIA) udelil spoločnosti QSCert® akreditáciu pre certifikáciu nasledovných manažérskych systémov:

 • systém manažérstva kvality podľa ISO 9001
 • systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001
 • systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ISO 45001
 • systém manažérstva bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001
 • systém manažérstva bezpečnosti potravín podľa ISO 22000
 • schéma manažérstva bezpečnosti potravín podľa FSSC 22000
 • systém energetického manažérstva podľa ISO 50001
 • systém manažérstva kvality a v ňom aplikovaný proces zvárania podľa ISO 9001 v spojení s ISO 3834-2
 • systém manažérstva služieb podľa ISO/IEC 20001-1
 • systém manažérstva kontiuálnej prevádzky ISO 22301

   

           

      Osvedčenie o akreditácii

   

   

  Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) udelila spoločnosti QSCert® akreditáciu pre certifikáciu nasledovných manažérskych systémov a produktov:

  • systém antikorupčného manažérstva podľa ISO 37001

   

   

      Osvedčenie o akreditácii

   

  • posudzovanie zhody poskytovateľov dôveryhodných služieb a kvalifikovaných dôveryhodných služieb podľa eIDAS

      Osvedčenie o akreditácii

    

  Cloud security alliance (CSA) udelil spoločnosti QSCert® licenciu pre certifikáciu nasledovného manažérskeho sysému:

  • systém manažérstva bezpečnosti v cloudoch podľa CSA STAR

   

   

  QSCert® je prostredníctvom ČIA zapojený do európskych a celosvetových štruktúr European co-operation for accreditation (EA) a International Accreditation Forum (IAF), v rámci ktorých má uzatvorené medzinárodné dohody (tzv. MLA - Multilateral Agreement) o vzájomnom uznávaní certifikátov.

   

  V týchto dohodách je okrem iného uvedené, že: „Každý signatár je povinný uznávať ako rovnocenné svojim certifikáty a správy, ktoré boli vystavené certifikačným orgánom akreditovaným jedným zo signatárov (napr. certifikačným orgánom QSCert, ktorý bol akreditovaný v ČIA a v SNAS).

   

  Zoznam signatárov ako aj úplné znenie týchto medzinárodných dohôd je dostupný na stránkach EA a IAF.

   

  QSCert® má prostredníctvom ČIA uzatvorenú licenčnú dohodu s IAF, na základe ktorej je oprávnený používať na ním vydaných certifikátoch systému manažérstva kvality a environmentu certifikačnú známku IAF.

   

  IAF kombinovaná certifikačná známka pre ISO 9001 a ISO 14001

   

  QSCert® sa stal členom organizácie EFAC 7. augusta 2008. Organizácia EFAC bola založená v roku 1998 ako reakcia na fakt, že európskym certifikačným orgánom chýbalo zameranie sa na podporu ich spoločných ako aj individuálnych záujmov v rámci Európy, ale aj mimo nej. Viac info

   

  Certifikát o členstve QSCert v organizácii EFAC