Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Zmena schémy systému manažérstva bezpečnosti potravín FSSC 22000 na ver.5

Dátum: 28.01.2020

Zmena schémy systému manažérstva bezpečnosti potravín FSSC 22000 na ver.5

V máji 2019 bola vydaná schéma FSSC 22000 ver.5, ktorá nahrádza FSSC 22000 ver.4.1. Zmenená schéma zahŕňa ISO 22000:2018 a FSSC 22000 Scheme version 5 / May 2019. Od 01.01.2020 vykonáva QSCert certifikačné, recertifikačné a kontrolné audity len podľa FSSC 22000 ver.5..

Certifikované organizácie by mali prispôsobiť svoj systém manažérstva bezpečnosti potravín požiadavkám FSSC 22000 ver.5.

Nová schéma prináša zmeny súvisiace hlavne s revíziou ISO 22000 na verziu ISO 22000:2018:

  • pochopenie potrieb a očakávaní zainteresovaných strán
  • zvýšený dôraz na vodcovstvo  a zodpovednosť vrcholového manažmentu
  • riadenie rizík a príležitostí
  • zmeny v plánovaní a riadení prevádzky
  • zmeny v riadení havarijnej pripravenosti
  • zmeny v riadení nebezpečenstiev
  • zmeny v  verifikácií PRP a plánoch riadenia nebezpečenstiev
  • rozšírené požiadavky na monitorovanie, meranie, analyzovanie a hodnotenie
  • rozšírené požiadavky na riadenie nezhôd a nápravných opatrení

Bez zmeny sú Technické špecifikácie PRP pre jednotlivé podkategórie (ISO/TS 22002-1, ISO/TS 22002-4)

Drobné zmeny sú v Dodatočných požiadavkách FSSC 22000 z dokumentu FSSC 22000 Scheme version 5 / May 2019. Part 2: Requirements for organisation to be audited, bod 2.5 FSSC 22000 Additional Requirements

 

Ako Vám pomôže QSCert?

Záujemcom, ktorí sa chcú dozvedieť podrobnosti, odporúčame navštíviť školenie QSCert. Pre viac informácií kliknite prosím SEM.