Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Vnútorný systém kvality pre vysoké školy

Dátum: 29.05.2013

S účinnosťou od 1.1.2013 vstúpila do platnosti zmena zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách (zmena č. 455/2012 Z.z.).

Do zákona bol zapracovaný nový § 87a „Vnútorný systém kvality“. Tento paragraf v článku (2) hovorí: „Vysoká škola musí mať vypracovaný, zavedený, používaný a funkčný vnútorný systém kvality“.

 

Viac informácií