Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Slovenská pošta získala Certifikát systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001

Dátum: 10.03.2020

Slovenská pošta získala Certifikát systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001

 

Vo februári 2020 zrealizoval QSCert na Slovenskej pošte audit, ktorý preskúmal systém riadenia proti korupcii v zhode s požiadavkami ISO 37001, systému manažérstva proti korupcii. Slovenská pošta preukázala splnenie požiadaviek a tak jej bol odovzdaný certifikát. Osobne ho odovzdal obchodný námestník QSCert, Ing. Roman Šlúch (na fotografii vľavo) generálnemu riaditeľovi Slovenskej pošty, Mgr. Petrovi Helexovi (na fotografii vpravo). Viac sa dočítate priamo v elektronickom magazíne Slovenskej pošty na stránke https://www.posta.sk/ezvesti/2020/03/05/vnutorny-audit-slovenskej-posty/ alebo v priloženej tlačovej správe.