Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Školenie na novú normu ISO/IEC 27001:2013

Dátum: 16.10.2014

25.9.2013 bola vydaná nová norma ISO/IEC 27001:2013 pre systém manažérstva informačnej bezpečnosti, ktorá nahradila v plnom rozsahu staršiu verziu tejto normy ISO/IEC 27001:2005. Momentálne platí prechodné obdobie, počas ktorého sú zatiaľ platné obe verzie normy. Prechodné obdobie skončí 30.9.2015, odkedy bude v platnosti už iba nová verzia normy. Prechodné obdobie je určené pre organizácie, ktoré vlastnia certifikát podľa staršej verzie, aby svoj systém manažérstva informačnej bezpečnosti prispôsobili na novú verziu. Zároveň je prechodné obdobie určené pre certifikačné orgány, aby vykonali audit podľa požiadaviek novej normy a v prípade kladného výsledku posúdenia aby vydali nový certifikát.

Nová norma priniesla úplne nové usporiadanie a číslovanie kapitol a viacero relevantných zmien v samotných požiadavkách.

viac informácii