Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Školenie Interný audítor pre ISO/IEC 17025

Dátum: 05.08.2013

Školenie Interný audítor pre ISO/IEC 17025 poskytuje získanie vedomostí o požiadavkách na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií podľa normy ISO/IEC 17025. Školenie je určené pre tých, ktorí implementujú požiadavky na akreditáciu laboratórií podľa ISO/IEC 17025, uvažujú o akreditácii laboratória alebo už majú akreditované laboratórium a sú zodpovední za udržiavanie akreditácie a zlepšovanie kvality.