Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Školenie Data Protection Officer (DPO)

Dátum: 20.02.2018

Dňa 25.5.2018 sa začne uplatňovať Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“). Do tejto doby je úlohou každého prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, aby uviedli svoje spracúvanie osobných údajov do súladu s GDPR, ako aj tuzemskou legislatívou, na Slovensku upravenou zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento kurz má za cieľ pomôcť prevádzkovateľom, sprostredkovateľom a zodpovedným osobám pri prechode na plnú aplikáciu novej legislatívy.

Aplikácia GDPR do podniku predstavuje nielen potrebu dokumentačne sa prispôsobiť novým požiadavkám, ale významne ovplyvňuje vnútornú politiku a fungovanie podniku. Nejedná sa len o optimalizáciu IT nastavení, ale predovšetkým o zmenu procesov k prístupu a ochrane dát, o zmenu postavenia zamestnanca ako aj klienta.

 

viac info