Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Revízie na dráhach

Dátum: 24.05.2021

Revízie na dráhach

 

QSCert získal oprávnenie od Dopravného úradu SR  na vykonávanie revízií určených technických zariadení elektrických na železničných a mestských dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach.

  

  

Pre viac informácií kliknite SEM