Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Revidované normy ISO 3834-2,3,4:2021 systému manažérstva kvality tavného zvárania kovových materiálov

Dátum: 13.05.2022

Revidované normy ISO 3834-2,3,4:2021 systému manažérstva kvality tavného zvárania kovových materiálov

V apríli 2021 boli pre systém manažérstva kvality tavného zvárania kovových materiálov vydané aktualizované normy ISO 3834-2,3,4:2021, ktoré nahrádzajú normy z roku 2005. V súčasnej dobe je QSCert v procese akreditácie pre výkon auditov podľa ISO 9001:2015 v spojení s ISO 3834-2,3,4:2021, s cieľom ukončiť tento proces do 30.06.2022.

 

Certifikované organizácie by mali vykonať nasledovné kroky:

 • Zabezpečiť si jednu z týchto noriem (podľa toho, ktorú úroveň máte implementovanú)
  • ISO 3834-2:2021 „Požiadavky na kvalitu tavného zvárania kovových materiálov - Časť 2: Úplné požiadavky na kvalitu“ alebo
  • ISO 3834-3:2021 „Požiadavky na kvalitu tavného zvárania kovových materiálov - Časť 3: Štandardné požiadavky na kvalitu“ alebo
  • ISO 3834-4:2021 „Požiadavky na kvalitu tavného zvárania kovových materiálov - Časť 4: Základné požiadavky na kvalitu“
 • Zabezpečiť si ďalšiu potrebnú normu
  • ISO 3834-5:2021 „Požiadavky na kvalitu tavného zvárania kovových materiálov - Časť 5: Dokumenty, s ktorými je potrebné byť v súlade, aby bolo možné vyhlásiť zhodu s požiadavkami na kvalitu podľa noriem ISO 3834-2, ISO 3834-3 alebo ISO 3834-4“
 • Interným auditom preveriť systém manažérstva kvality tavného zvárania kovových materiálov z pohľadu čiastočne zmenených požiadaviek:
  • čl. 7.2 Zvárači a operátori zvárania - sú odkazy na špecifikáciu v ISO 3834-5:2021
  • čl. 8.2 Pracovníci NDT skúšania - sú odkazy na špecifikáciu v ISO 3834-5:2021
  • čl. 16 - Kalibrácia a overovanie zariadení na meranie kontrolu a skúšanie - doplnená požiadavka pre ISO 3834-2(-3): Súlad so špecifikáciou postupu zvárania sa overuje pomocou overených meracích, kontrolných a skúšobných zariadení. Kalibrácia alebo overovanie zváracieho zariadenia nezbavuje výrobcu zodpovednosti za overenie práce v súlade s WPS