Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Revidovaná norma ISO/IEC 20000-1 systému manažérstva služieb

Dátum: 28.01.2020

Revidovaná norma ISO/IEC 20000-1 systému manažérstva služieb

V septembri 2018 bola pre systém manažérstva služieb vydaná medzinárodná norma ISO/IEC 20000-1:2018, ktorá nahrádza ISO/IEC 20000-1:2011. Bolo stanovené 3-ročné prechodné obdobie, ktoré končí 30.09.2021. Po tomto dátume sa stanú všetky certifikáty vydané podľa ISO/IEC 20000-1:2011 neplatnými.

Certifikované organizácie by mali počas prechodného obdobia prispôsobiť svoj systém manažérstva služieb požiadavkám ISO/IEC 20000-1:2018.

 Nová norma prináša viaceré zmeny, napr.:

  • pochopenie potrieb a očakávaní zainteresovaných strán
  • zvýšený dôraz na vodcovstvo  a zodpovednosť vrcholového manažmentu
  • opatrenia na riadenie rizík a príležitostí
  • zmeny v plánovaní a riadení prevádzky
  • ciele manažérstva služieb a plánovanie ich dosiahnutia
  • plánovanie systému manažérstva služieb
  • znalosti
  • kontrola strán zapojených do životného cyklu služby
  • manažérstvo konfigurácie
  • reportovanie služieb

  

Ako Vám pomôže QSCert?

Záujemcom, ktorí sa chcú dozvedieť podrobnosti, odporúčame navštíviť školenie QSCert. Pre viac informácií kliknite prosím SEM.