Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Revidovaná norma ISO 50001 systému energetického manažérstva

Dátum: 28.01.2020

Revidovaná norma ISO 50001 systému energetického manažérstva 

V auguste 2018 bola pre systém energetického manažérstva vydaná medzinárodná norma ISO 50001:2018, ktorá nahrádza ISO 50001:2011. Bolo stanovené 3-ročné prechodné obdobie, ktoré končí 20.08.2021. Po tomto dátume sa stanú všetky certifikáty vydané podľa ISO 50001:2011 neplatnými.

Certifikované organizácie by mali počas prechodného obdobia prispôsobiť svoj systém energetického manažérstva požiadavkám ISO 50001:2018.

 Nová norma prináša viaceré zmeny, napr.:

  • pochopenie potrieb a očakávaní zainteresovaných strán
  • zvýšený dôraz na vodcovstvo  a zodpovednosť vrcholového manažmentu
  • riadenie rizík a príležitostí
  • rozšírené požiadavky na komunikáciu
  • zvýšený dôraz na plánovanie a zber energetických údajov a ďalšie
  • rozšírené požiadavky na monitorovanie, meranie, analýzu a vyhodnocovanie energetickej hospodárnosti

 

Ako Vám pomôže QSCert?

Záujemcom, ktorí sa chcú dozvedieť podrobnosti, odporúčame navštíviť školenie QSCert. Pre viac informácií kliknite prosím SEM.