Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Revidovaná norma ISO 22301:2019 systému manažérstva kontinuálnej prevádzky

Dátum: 15.07.2020

Revidovaná norma ISO 22301:2019 systému manažérstva kontinuálnej prevádzky

 

V októbri 2019 bola pre systém manažérstva kontinuálnej prevádzky vydaná medzinárodná norma ISO 22301:2019, ktorá nahrádza ISO 22301:2012. V súčasnej dobe je QSCert v procese akreditácie pre výkon auditov podľa ISO 22301:2019, s cieľom ukončiť tento proces do 30.09.2020.

 

Certifikované organizácie by mali prispôsobiť svoj systém manažérstva kontinuálnej prevádzky požiadavkám ISO 22301:2019.

 

Nová norma prináša nové a významne zmenené požiadavky v článkoch normy:

 

6.3 Plánovanie zmien systému manažérstva kontinuálnej prevádzky

8.2.2 Analýza dopadov na prioritné aktivity

8.2.3 Analýza rizík voči prioritným aktivitám

8.3 Výber stratégie riešenia

8.4.4 Plán kontinuálnej prevádzky

8.5 Precvičovanie