Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Revidovaná norma ISO 22000 systému manažérstva bezpečnosti potravín

Dátum: 28.01.2020

Revidovaná norma ISO 22000 systému manažérstva bezpečnosti potravín

V júni 2018 bola pre systém manažérstva bezpečnosti potravín vydaná medzinárodná norma ISO 22000:2018, ktorá nahrádza ISO 22000:2005. Bolo stanovené 3-ročné prechodné obdobie, ktoré končí 29.06.2021.  Po tomto dátume sa stanú všetky certifikáty vydané podľa ISO 22000:2005 neplatnými.

Certifikované organizácie by mali počas prechodného obdobia prispôsobiť svoj systém manažérstva bezpečnosti potravín požiadavkám ISO 22000:2018.

 Nová norma prináša viaceré zmeny, napr.:

  • pochopenie potrieb a očakávaní zainteresovaných strán
  • zvýšený dôraz na vodcovstvo  a zodpovednosť vrcholového manažmentu
  • riadenie rizík a príležitostí
  • zmeny v plánovaní a riadení prevádzky
  • zmeny v riadení havarijnej pripravenosti
  • zmeny v riadení nebezpečenstiev
  • zmeny v  verifikácií PRP a plánoch riadenia nebezpečenstiev
  • rozšírené požiadavky na monitorovanie, meranie, analyzovanie a hodnotenie
  • rozšírené požiadavky na riadenie nezhôd a nápravných opatrení

 

Ako Vám pomôže QSCert?

Záujemcom, ktorí sa chcú dozvedieť podrobnosti, odporúčame navštíviť školenie QSCert. Pre viac informácií kliknite prosím SEM.