Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

QSCert získal akreditáciu pre normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Od 8.12.2016 QSCert môže udeľovať akreditované certifikáty podľa nových verzií noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

Rozsah akreditácie pre jednotlivé oblasti priemyslu sa nezmenil, stále platí, že akreditácia QSCert pokrýva takmer všetky priemyselné oblasti – viď prílohy k Osvedčeniu o akreditácii