Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Príprava na ISO v praxi

Dátum: 10.08.2020

Príprava na ISO v praxi

 

Takto vyzerá spoluúčasť a oboznamovanie všetkých zamestnancov o ISO certifikácii v praxi.

 

Náš dlhodobý klient, spoločnosť NOVING, takto oboznamoval o prichádzajúcom audite a následne aj o jeho výsledku (viď foto).

Vedenie v tejto organizácii sa zaujíma o ISO a aktívne sa podieľa aj na audite a tvorbe systému manažérstva.